از طریق فرم زیر می‌توانیـد تصاویر روستای خود را ارسال کنید تا با نام خودتان آن‌ها را به نمایش بگذاریم!

هدف ما این است تا روستا های کشورمان را به مردم سراسر ایران و حتی جهان معرفی کنیم...درصورت تمایل، ضمن ارسال تصاویر، اطلاعاتی راجع به روستای خود برای ما ارسال کنید تا به همراه تصاویر نمایش داده شود.


لطفا آدرس تصویر خود را به صورت « نظر » وارد کنید: