موزه علمی – تحقیقاتی جانور شناسی دانشگاه دولتی مسکو بر پایه سالن تاریخ طبیعی که ۱۷۹۲ دانشگاه سلطنتی مسکو تاسیس شد.

به گزارش ایسنا، این موزه ابتدا در سالنی به مساحت ۲۰۰ متر گشایش یافت. در طول کارافراد مختلفی مجموعه های خود را به آن هدیه دادند. اوایل، هدف اتاق کاملا آموزشی بود اما از  سال ۱۸۶۶ هفته ای یک بار بازدید کنندگان می توانستند بطور آزاد از آن دیدن کنند. علاوه بر این، افراد متخصص، ضمن بازدیدها مقالات خود را ارایه می‌کردند.

تقریباً تمامی این مجموعه در آتش‌سوزی سال ۱۸۱۲ (حمله ناپلئون به مسکو) از بین رفت. در دهه ۲۰ قرن ۱۹ این محل مجدداً ساخته شد. در ۱۸۲۲ موزه دارای قریب یک هزار نمونه جانوران مهره داران و ۲۰ هزار نمونه بی مهرگان بود. از ۱۹۳۷ تا ۱۸۵۸ کارشناسان این موزه به تحقیقات جانوران روسیه و جمع آوری اطلاعات و نمونه های مختلف توجه زیادی نشان دادند که باعث شد در اواخر دهه ۵۰ در موزه بیش از ۶۵ هزار نمونه جمع آوری شود. اما در این دوره تنها دانشجویان و استاتید دانشگاه حق داشتند از آن بازدید کنند.

پروفسور بوگدانف که رئیس موزه از ۱۸۶۳ تا ۱۸۹۶ بود نقش مهمی در پیشرفت موزه جانورشناسی داشت او نمونه هایی را هدیه کرد و باعث افزایش کمی و کیفی موزه شد.

در زمان ریاست باگدانف موزه به بخش های علمی، آموزشی و نمایشی تقسیم شد و در چارچوب موزه، کرسی جانورشناسی و آزمایشگاه تحقیقاتی تشکیل گردید. در سال ۱۸۶۶ موزه برای بازدید عموم آزاد شد.

طی سالهای ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۱ ساختمان مخصوص موزه جانورشناسی بنا گردید که هنوز هم از آنها استفاده می‌شود. این ساختمان سه طبقه, قریب ۶ هزار متر مساحت دارد که از جمله می توان به سالن های نمایش ۲ هزار متری، سالن ۲۳۰۰ متری نگهداری نمونه ها و بالاخره اتاق های کار و پژوهش اشاره کرد. علاوه بر این، سالنی برای ارایه مقاله و کتابخانه در این موزه وجود دارد.

در دهه ۱۹۲۰ در این موزه، پژوهشگاه علمی-تحقیقاتی جانورشناسی گشایش یافت و از۱۹۳۰ یک بخش دانشکده زیست شناسی دانشگاه دولتی مسکو که خود موزه شعبه این دانشکده بود درآن آغاز به کار کرد. در سال ۱۹۳۱ موزه جانورشناسی زیر نظر ریاست بخش موزه ها در وزارت آموزش قرار گرفت و نام آن به موزه مرکزی دولتی جانورشناسی تغییر یافت و موزه آناتومی نیز به آن پیوست.

در ژوییه ۱۹۴۱ و ورود جنگ جهانی دوم به روسیه، تمام سالن های موزه بسته شد، مجموعه علمی به عشق آباد منقل گردیدند اما چندی بعد مجموعه برگردانده و فعالیت را مجددا آغاز کرد.

در دهه‌های ۷۰ و۸۰ موزه بازسازی گردید، مساحت سالن های نگهداری افزایش یافت و سالن های نمایش جدید جای سالن های قدیمی را گرفت.

در حال حاضر مجموعه موزه بیش از ۵/۴ میلیون نمونه را شامل می شود که هر سال تقریباً ۳۰-۲۵ هزار به آن اضافه می گردد. بزرگ ترین مجموعه این موزه به حشرات تعلق دارد که از حدود ۳ میلیون نمونه عبارت است. مجموعه پستاندارن ۲۰۰هزار و پرندگان ۱۴۰ هزار نمونه را شامل می شوند. از نظر کمیت مجموعه این موزه یکی از ۱۰ موزه جانورشناسی بزرگ جهان به حساب می آید و در روسیه مقام دوم را به خود اختصاص داده است.

موزه با تقریباً یکصدوپنجاه موزه خارجی تاریخ طبیعی مبادله مجموعه و اطلاعات می کند. سالی تقریباً سیصد جانورشناس از انستیتوهای دیگر از جمله موسسات تحقیقات خارجی با این موزه همکاری و تبادل اطلاعات دارند و در تحقیقات خود از اطلاعات موجود در این موزه بهره می برند.

کتابخانه موزه ، شامل ۳۰۰ هزار جلد کتاب در مینه تاریخ طبیعی و جانورشناسی است.


منبع: ایسنا