برای نخستین بار طی ۵۰ سال گذشته یکی از کارآموزان ناسا استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی،  راب کولین در بین تمرین دوساله خود استعفا کرده است.

 برندی دین، سخنگوی ناسا در این  باره می گوید: کولین به دلایل شخصی استعفا کرده که طبق قانون حفظ حریم شخصی افراد، نمی تواند از آن صحبت کند.

کولین یکی از ۱۲ فضانوردی بود که تابستان گذشته از بین ۱۸۳۰۰ درخواست کننده برای این شغل انتخاب شده بود.

او در زمان انتخاب برای کارآموزی ناسا به عنوان یکی از مدیران ارشد اسپیس ایکس فعالیت می کرد و امیدوار بود همراه فضاپیمایی که طراحی کرده به فضا سفر کند.

 آخرین بار در سال ۱۹۶۸ میلادی یکی از فضانوردان در حال آموزش از سمت خود استعفا کرد.


منبع: خبرگزاری مهر