محققان با مطالعات مغزی در راستای درمان دلایل زوال عقل گام برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، یکی از شایع ترین انواع زوال عقل(dementia) در افراد پیر، بیماری عروق کوچک مغزی(SVD) است.

اسکن های رزونانس مغناطیسی بیماران مبتلا به SVD معمولا ناهنجاری هایی را در ماده سفید مغز نشان می دهد، اما ارتباط بین عروق خونی و آسیب میلین ماده سفید به خوبی درک نشده است.

تصور می شود که فشار خون یکی از دلایل اصلی بیماری SVD باشد اما فرضیه هایی دیگری نیز مبنی بر عملکرد نامناسب و نشت سد خونی-مغزی نیز به عنوان یکی از دلایل آن معرفی شده است.

در مدل رتی SVD، محققین دانشگاه ادینبورگ نشان داده اند زمانی SVD اتفاق می افتد که سلول های اندوتلیالی پوشاننده عروق خونی کوچک در مغز به سلول هایی ناکارآمد تبدیل شوند.

این سلول های اندوتلیالی ناکارآمد پروتئین شوک حرارتی ۹۰α را ترشح می کنند که تمایز اولیگودندروسیتی را مهار می کند و در نتیجه در روند سنتز میلین اختلال پیش می آید.

استفاده از داروهای تثبیت کننده سلول های اندوتلیالی می تواند منجر به تثبیت این عروق خونی کوچک شده و مانع از پیشرفت بیماری SVD‌و در نتیجه آلزایمر شود یا حداقل روند بیماری را آهسته کند.


منبع: خبرگزاری مهر