محققان در روسیه فسیل یک آبزی خزنده در ابعاد یک اتوبوس کشف کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تک تایمز، جمجمه این حیوان عظیم الجثه ۲ متر طول دارد. همچنین با توجه به دندان های بزرگ و فک قدرتمند این حیوان مهاجمی خطرناک در عصر دایناسورها به شمار می رفته است.

البته به گفته دانشمندان این خزندگان آبزی دایناسور نبوده اند، بلکه آنها از خانواده لاک پشت های امروزی هستند. این حیوانات در حقیقت از خانواده Pleiosaur هستند. با توجه به اندازه جمجمه یافت شده دانشمندان تخمین می زنند این حیوان بسیار بزرگ و به اندازه یک اتوبوس بوده است.

بدن این حیوانات شکل عجیبی دارد که در هیچ یک از مهره داران دریایی با چهار باله شنا دیده نمی شود.

در هرحال فسیل کشف شده که در وضعیت بسیار مناسبی است، به ۱۳۰ میلیون سال قبل تعلق دارد. این فسیل در پاییز ۲۰۰۲ در ساحل رودخانه ولگا و در نزدیکی شهر اولیانوفسک کشف شده است. از آن زمان تاکنون دانشمندان دانشگاه اولیانوفسک مشغول تحقیق روی این فسیل بوده اند.


منبع: خبرگزاری مهر