محققان دانشگاه ایالتی اورگان سیستم جدیدی برای رهاسازی داروی سرطان ابداع کرده اند که می تواند به ل درمان تومورهای مقاوم به درمان کمک کند.

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، تومورهای جامد تومورهایی هستند که اغلب به درمان مقاوم هستند؛ کارسینوماز، یک نوع سرطان که ریه، پروستات، کولون و سینه را تحت تاثیر قرار می دهد، تومورهای جامد حاوی مناطقی با سطح اکسیژن پایین هستند که موجب رشد آهسته و مقاومت نسبت به درمان دارویی برای کوچک کردن و یا کشتن تومور می شوند.
محققان دانشگاه ایالت اورگان با استفاده از یک پیش دارو - ترکیب دارویی غیرفعالی که در بدن به داروی فعال تبدیل می شود - روشی برای غلبه بر هایپوکسیای (مقاومت تومورهای سرطانی به پرتو درمانی و شیمی درمانی) پیدا کردند.
آنها با استفاده از پیش داروی vinblastine-N-oxide دو فرمولاسیون متفاوت سکوی مبتنی بر لیپید به نام 'لیپوزوم' ابداع کردند که این پیش دارو را به مناطق هایپوکسیای تومور می رساند. این رویکرد بی خطر و موثرتر از دارورسانی بدون یک لیپوزوم بود.
ادام آلانی از کالج داروسازی OSU گفت: سرطان ریه که الگوی انتخابی تومور ما بود یکی از تومورهای بسیار مقاوم است و هایپوکسیای بسیار قوی دارد. همچنین سرطان ریه یکی از سرطان هایی است که در مراحل پیشرفته خود یک بیماری لاعلاج است و به درمان های جدید نیاز دارد.
محققان در مطالعه روی موش ها متوجه شدند که استفاده از دارویی که هیچ لیپوزومی نداشت، باعث سرکوب برخی تومورها شد اما موش هایی که ترکیب دارو و لیپوزم را دریافت کرده بودند، برای 100 روز سالم و عاری از تومور بودند.
اکنون این محققان با همکاری پژوهشگران شرکت داروسازی Cascade Prodrug و کالج دامپزشکی می خواهند بی خطر و موثر بودن این دارو را در الگوهای حیوانی روی سگ نیز بررسی کنند و سایر تومورها مانند سرطان مثانه را مورد مطالعه قرار دهند.
این مطالعه در مجله Controlled Release منتشر شده است.


منبع: ایرنا