برمبنای گزارش ارزیابی فرودین ماه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، محصول سمند سورن موفق به ارتقای سطح کیفی و اخذ یک ستاره بالاتر کیفیت شد.   

به گزارش ایکوپرس، با اجرای پروژه های بهبود کیفیت در محصول سورن، این خودرو در گزارش فروردین ماه شرکت بازرسی، ستاره دیگری به ستاره های کیفی خود افزود. برمبنای این گزارش، اجرای پروژه های متعدد کیفیت از اسفند ماه سال 94 نتایج ارزشمندی برای محصولات دربر داشته است. اجرای این پروژه ها منجر به سه ستاره شدن پژو 206 هاچ بک و صندوقدار، سه ستاره شدن رانا و 4 ستاره شدن سوزوکی گراندویتارا شده است. این گزارش می افزاید این نتایج ماحصل کار تیمی مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو است و تلاش ها برای ارتقا در مسیر بهبود کیفیت همچنان ادامه دارد.


منبع: ایکوپرس