نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که مشاغل پر تنش مانند آتش نشانی خطر ابتلا به پنج نوع سرطان از جمله سرطان ریه را افزایش می دهند.

به گزارش روز جمعه گروه علمی ایرنا از مدیکال دیلی، همه افراد درجه ای از استرس را در مشاغل خود تجربه می کنند. استرس کاری ناشی از عوامل متعددی است که ساعات طولانی مدت کاری تا نداشتن پاداش را در بر دارد.
اما مشاغلی مانند آتش نشانی، مهندس صنعتی، مهندس هوا و فضا، سرکارگر مکانیک و کارگر تعمیر و تجهیز راه آهن از جمله پر استرس ترین مشاغل هستند و براساس مطالعه محققان موسسه ملی تحقیقات علمی INRES و دانشگاه مونترال در کانادا که
در مجله Preventative Medicine منتشر شد، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض استرس مرتبط با کار می تواند با ابتلا به برخی انواع سرطان ها در مردان همچون سرطان های ریه، روده بزرگ، راست روده (رکتوم)، سرطان معده و لنفوم غیر هوچکین ارتباط داشته باشد.
بر اساس نتایج این مطالعه، این تاثیر در افرادی دیده شد که 15 تا 30 سال و در برخی موارد بیشتر از 30 سال در معرض استرس مرتبط با کار قرار داشتند.
نویسندگان این مطالعه توضیح دادند: مطالعه ما بر اهمیت اندازه گیری میزان استرس در مقاطع مختلف دوره کاری یک فرد تاکید می کند.


منبع: ایرنا