محققان دانشگاه تافتس آمریکا با استفاده از پروتئین ابریشم، مواد جدیدی ساختند که می توان عملکردهای زیستی، شیمیایی یا نوری آن ها را برنامه ریزی کرد.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس دیلی، محققان با استفاده از یک روش تولید مبتنی بر آب و با استفاده از ویژگی خودپیوندی پروتئین، مواد سه بعدی حجیمی از جنس فیبرون ابریشم تولید کردند. فیبرون نوعی پروتئین است که موجب استحکام ابریشم می شود.
سپس این مواد را با استفاده از مولکول های قابل حل در آب دستکاری می کنند تا قالب های جامد مختلفی از این مواد در ابعاد نانو و میکرو بسازند که هر یک دارای ویژگی های از پیش تعیین شده هستند.
برای مثال محققان با استفاده از این شیوه یک گیره جراحی ساختند که وقتی فشار بیش ازحد به آن وارد می شود، تغییر رنگ می دهد . همچنین پیچ هایی تولید کردند که در اثر تابش به نور مادون قرمز، گرم می شوند. همچنین یک ابزار زیستی ساختند که امکان آزادسازی مستمر عوامل فعال زیستی از جمله آنزیم ها را فراهم می کند.
ساختار کریستالی منحصربه فرد ابریشم آن را به یکی از مستحکم ترین مواد موجود در طبیعت تبدیل کرده است. پروتئین فیبرون که در ابریشم یافت می شود، قابلیت محافظت از سایر مواد را دارد و علاوه بر سازگاری با ترکیبات زیستی، قابلیت تجزیه در محیط را نیز دارد.
این شیوه جدید تولید مواد، امکان ایجاد قابلیت های موردنیاز را در پلیمرهای زیستی و همچنین امکان کنترل خودپیوندی و شکل نهایی مواد را در اختیار می گذارد و زمینه را برای تولید مواد بسیار کارآمد بر اساس ساختارهای زیستی فراهم می کند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the Natural Academy of Sciences منتظر شده است.


منبع: ایرنا