http://bayanbox.ir/view/1334271101559966465/Aye-0001.jpg

خداوند متعال، زمانی که تصور پرواز و بالا رفتن از سطح زمین هم برای مردم  دشوار بود چنین آیه‌ای را نازل می‌فرماید و از تنگی نفس هنگام ارتفاع گرفتن از سطح زمین سخن می‌گوید!

زمانی که مردم اطلاعی نداشتند که جَو (اتمسفر) چیست و با بالا رفتن از سطح زمین جَو رقیق می‌شود و غلظت اکسیژن پایین آمده در نتیجه تنفس دشوار می‌گردد!

اینک با اندکی تأمل در این آیه و آیاتی دیگر به معجزه بودن قرآن پی خواهیم برد!