آرم پارسی نویس 001

      یکی از عواملی که برای مقایسه ی ماشین‌ها بیان می شود ، زمانی است که ماشین می‌تواند سرعت خود را از صفر به صد کیلومتر بر ساعت برساند. در جدول زیر مقایسه‌ای بین ماشین‌ها و چند حیوان شده است ...

نوع خودرو / حیوان                                  زمان صفر تا صد ( ثانیه )

سمند                                                     11.8

پراید                                                     13.4

پژو 405                                                 11.2

پژو پارس                                                11.6       

پژو 206                                                 14.1

ببر                                                          15

یوزپلنگ                                                   2.6

رنو مگان                                                  7.8

  ماتیز                                                     11.7  

                       پراید 141                                               14


فیزیک از اوّل / نشر سمپاد / صفحه ی 129